Thursday, June 5, 2008

Mesin Pencanai Permukaan.

Mesin pencanai permukaan mempunyai satu roda pencanai berbentuk cakera yang di pasangkan pada arbor mesin. Meja mesin yang menempatkan benda kerja bergerak secara salingan di bawah roda canai. Meja mesin juga boleh di gerakkan secara melintang dan menegak. Pergerakan meja mesin boleh di lakukan secara manual atau automatik.

No comments: